Kontakty

Jednatel                                                                   

Pavel Šejnoha                                                                    

Tel.: 775 979 847                                                                 

E-mail:  sejnoha@sejnohaplasty.cz                                                                 

                                                                                            

                                                                                           

Jednatel                                                               

Pavel Šejnoha ml.

Tel.: 775 979 842

E-mail: pavel.sejnoha@sejnohaplasty.cz

 

 

 

 

 

Adresa sídla                                    

Semanín 231 

560 02 Česká Třebová

IČ: 05481104

DIČ: CZ05481104

www.sejnohaplasty.cz

 

 

Umístění provozovny v Semaníně

Provozovna se nachází mimo obytnou zástavbu v objektu bývalého zemědělského družstva.

 

Kontaktujte nás