Certifikace

V roce 2015 firma uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a. s. a zapojila se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM.