Certifikace

V roce 2008 získala firma Pavel Šejnoha - lisování plastů certifikaci ISO 9001, kterou každý rok úspěšně obhajuje.
V roce 2015 firma uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a. s. a zapojila se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM.